Kelluke (V Rühm)

RÜHMA TELEFON 57004442

Meie vanus: 5-6 aastat. Meie rühm on keelekümblus rühm.

Õpetajad on: LJUDMILLA KAURSON, KATRIN KIRIKAL
Õpetaja abi: ANDRA LUKK