Töökorraldus alates 01.08.2022

KÕIK SÕIMERÜHMAD KULLERKUPU RUUMIDES

ВСЕ ЯСЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ В ПОМЕЩЕНИИ ГРУППЫ KULLERKUP

KELLUKE JA KARIKAKAR KOOS KELLUKESE RUUMIDES

KELLUKE И KARIKAKAR В ПОМЕЩЕНИИ ГРУППЫ KELLUKE

PÄÄSUSILM JA RUKKILILL KOOS PÄÄSUSILMA RUUMIDES

PÄÄSUSILM И RUKKILILL В ПОМЕЩЕНИИ ГРУППЫ PÄÄSUSILM

VÕILILL JA SINILILL KOOS VÕILILLE RUUMIDES

VÕILILL И SINILILL В ПОМЕЩЕНИИ ГРУППЫ VÕILILL

PIIBELEHE RUUMIDES 3.A (KEELEKÜMBLUS) JA KOOLIEELIKUD PIIBELEHE RÜHMA LAPSED

В ПОМЕЩЕНИИ ГРУППЫ PIIBELEHТ МАЛЫШИ (ГРУППА С ПОГРУЖЕНИЕМ) И ВЫПУСКНИКИ ЭТОЙ ГРУППЫ

MEELESPEA RUUMIDES 3.A (EESTI RÜHM) JA KOOLIEELIKUD MEELESPEA RÜHMA LAPSED