Menüü
Kontaktid
Teavitage meid
Otsi

Aadress: Võidu 12, 43122 Kiviõli linn, Lüganuse vald
3357490
lasteaed@kannike.info

Vastuvõtu ajad lastevanematele
Esmaspäev : 9.00-16.00
Teisipäev : 14.00-18.00
Neljapäev : 9.00-13.00

Anne Tikoft (Direktor)
53439160
direktor@kannike.info

Kristina Mähonen(Õppealajuhataja)
5159949
oppe@kannike.info

Ilona Mähhonen (Majandusjuhataja)
53041349, 3359076
majandus@kannike.info

Julia Špeht (Tervishoiutöötaja)
5149906
tervis@kannike.info

Kiviõli Linna Lasteaed Kannike

Pealeht

Võidu 12  Kiviõli   Lüganuse vald 43122  – Tel. 3357490, 53439160
E-post : lasteaed@kannike.info

Lasteaed “Kannike” asub Ida-Virumaal Lüganuse vallas Kiviõli linnas. Meie lasteaed on 1985  aastal tüüpprojekti järgi ehitatud 280–kohalisena ja 12-rühmalisena. Nüüd töötab lasteaias 11 rühma.

Avatud on kolm sõimerühma: üks eesti ja kaks vene õppekeelega ning 4 aiarühma eesti õppekeelega ja 3 aiarühma vene õppekeelega. 2007 aasta 1.septembrist töötab lasteaias üks keelekümblusrühm. Seda rühma külastavad lapsed alates 3-ndast eluaastast.

Lasteaed pakub koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist. Lasteaias veedetud päev koosneb suunatud tegevusest ja vabast mängust.

Laste igapäevast rühmaelu korraldavad kaks õpetajat ja õpetaja abi. Rühmaväliselt tegelevad lastega veel muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja kunstiõpetaja. Eesti keelt vene õppekeelega lastele õpetab aiarühmades eesti keele õpetaja. Üks kord nädalas on 6 aastastel lastel võimalus käia ujumas Kiviõli I Keskkooli ujulas liikumisõpetaja juhendamisel.

 

Kiviõli Lasteaed Kannike © 2020