Aadress: Võidu 12, 43122, Kiviõli, Lüganuse vald
Telefon: 3357490, 53439160
E-post: lasteaed@kannike.info

Lasteaed "Kannike" asub Ida-Virumaal Lüganuse vallas Kiviõli linnas. Meie lasteaed on 1985 aastal tüüpprojekti järgi ehitatud 280–kohalisena ja 12-rühmalisena. Lasteaias töötab 11 rühma.

Lasteaias on kolm sõimerühma: kaks eesti ja üks vene õppekeelega. Neli aiarühma eesti õppekeelega, üks aiarühma vene õppekeelega ja kolm keelekümblusrühma.

Lasteaed pakub koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist. Lasteaias veedetud päev koosneb suunatud tegevusest ja vabast mängust.

Laste igapäevast rühmaelu korraldavad kaks õpetajat ja õpetaja abi. Lastega tegelevad lisaks muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja kunstiõpetaja. Eesti keelt vene õppekeelega lastele õpetab aiarühmades eesti keele õpetaja.

Üks kord nädalas on 6 aastastel lastel võimalus käia ujumas Kiviõli I Keskkooli ujulas liikumisõpetaja juhendamisel.

Vastuvõtu ajad lastevanematele:
Esmaspäev: 09.00-16.00
Teisipäev: 14.00-18.00
Neljapäev: 09.00-13.00