TÖÖKORRALDUS ALATES 01.06.2022
SEOSES LASTEAIA PERSONALI PUHKUSEL VIIBIMISEGA ON RÜHMADE TÖÖKORRALDUS ALATES 01.06.2022 JÄRGMINE:
KULLERKUPU RÜHM ON OMA RÜHMA RUUMIDES
ROOSINUPU RÜHM ON OMA RÜHMA RUUMIDES
NURMENUKU RÜHM ON OMA RÜHMA RUUMIDES
KARIKAKRA RÜHM ON OMA RÜHMA RUUMIDES
KELLUKESE RÜHM ON SULETUD JA POOLED KELLUKESE RÜHMA LAPSED ON KARIKAKRA RÜHMAS JA POOLED LAPSED RUKKILILLE RÜHMAS
RUKKILILLE RÜHM ON OMA RÜHMA RUUMIDES
SINILILLE RÜHM ON SULETUD JA LAPSED ON KELLUKESE RÜHMA RUUMIS
PIIBELEHE RÜHM ON SULETUD JA POOLED PIIBELEHE RÜHMA LAPSED ON VÕILILLE RÜHMAS JA POOLED LAPSED KELLUKESE RÜHMA RUUMIS.
VÕILILLE RÜHM ON OMA RÜHMA RUUMIDES
PÄÄSUSILMA RÜHM ON OMA RÜHMA RUUMIDES
MEELESPEA RÜHM ON SULETUD JA LAPSED ON KOOS PÄÄSUSILMA RÜHMAGA PÄÄSUSILMA RÜHMA RUUMIDES
OLUKORD VÕIB JOOKSVALT MUUTUDA
TÄNAME KÕIKI MÕISTVA SUHTUMISE EEST!
В СВЯЗИ С ОТПУСКОМ ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО САДА, НАЧИНАЯ С 01.06 ГРУППЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В СЛЕДУЩЕМ ПОРЯДКЕ:
ГРУППА KULLERKUPP В ПОМЕЩЕНИИ СВОЕЙ ГРУППЫ
ГРУППА ROOSINUPP В ПОМЕЩЕНИИ СВОЕЙ ГРУППЫ
ГРУППА NURMENUKK В ПОМЕЩЕНИИ СВОЕЙ ГРУППЫ
ГРУППА KARIKAKAR В ПОМЕЩЕНИИ СВОЕЙ ГРУППЫ
ГРУППА KELLUKE ЗАКРЫТА , И ПОЛОВИНА ДЕТЕЙ ИДЕТ В ГРУППУ KARIKAKAR, А ВТОРАЯ ПОЛОВИНА В ГРУППУ RUKKILILL
ГРУППА RUKKILILL В ПОМЕЩЕНИИ СВОЕЙ ГРУППЫ
ГРУППА SINILILL ЗАКРЫТА, А ДЕТИ В ПОМЕЩЕНИИ ГРУППЫ KELLUKE
ГРУППА PIIBELEHT ЗАКРЫТА, И ПОЛОВИНА ДЕТЕЙ ИДЕТ В ГРУППУ SINILILL, А ВТОРАЯ ПОЛОВИНА В ГРУППУ VÕILILL
ГРУППА VÕILILL В ПОМЕЩЕНИИ СВОЕЙ ГРУППЫ
ГРУППА PÄÄSUSILM В ПОМЕЩЕНИИ СВОЕЙ ГРУППЫ
ГРУППА MEELESPEA ЗАКРЫТА , А ДЕТИ (ВМЕСТЕ С ГРУППОЙ PÄÄSUSILM) ПОЙДУТ В ПОМЕЩЕНИЕ ГРУППЫ  PÄÄSUSILM
ОБСТАНОВКА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ, БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ЗА ПОНИМАНИЕ!
Eliis

Lapsevanemad on oodatud liituma lasteaia e-päevikuga aadressil https://eliis.eu/
Selle veebikeskkonna kaudu saate lapsevanemana informatsiooni oma lapse ja rühma tegemistest, samuti teateid eelseisvate ürituste kohta.

Eliisi keskkonnas on lapsevanemal võimalik informeerida õpetajaid lapse lasteaiast puudumisest.

Liitumistaotluse saab esitada aadressil https://eliis.eu/

Puudumise korral

Palume puudumise korral edastada e-lasteaeda (eliis) tööpäeviti enne kella 9.00.
Päeva sööjate arv teatatakse kööki kell 9.00 iga päev.

Toidupäeva maksumus

Sõimerühmas - 1.18 EUR
Aiarühmas - 1.21 EUR

Palun tasuge arved õigeaegselt ja vastavalt arvel olevale summale.
Maksmisel märkida arve nr, lapse nimi ja viitenumber.

Lasteaia väravad ja uksed

Seoses laste turvalisusega suletakse lasteaia väravad ja uksed kella 9.00 kuni 15.00.
Vajadusel saab siseneda lasteaeda peaväravast ja peauksest, mis on avatud terve päeva.