LASTEAED OTSIB TERVISHOIUTÖÖTAJAT

KIVIÕLI LINNA LASTEAED KANNIKE

OTSIB OMA MEESKONDA TERVISHOIUTÖÖTAJAT

 Nõudmised kandidaadile:

 • Meditsiiniline kõrg- või keskeriharidus
 • Arvuti kasutamisoskus
 • Eesti keele oskus C1 –tasemel
 • Vene keele oskus suhtlustasandil
 • Hea suhtlemis– ja koostööoskus
 • Hea pingetaluvus
 • Empaatilisus

Kasuks tuleb

 • Eelnev töökogemus lastega
 • Toiduhügieeni  koolitus
 • Toidukäitlejate laoprogrammi ANC tundmine
 • Toitumisalased koolitused

Avaldus , CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata

aadressil Võidu 12, 43 122 Kiviõli või e-postiga: lasteaed@kannike.info

Info telefonil 33 57 490 või 53 439 160

KIVIÕLI  LINNA  LASTEAED  KANNIKE  kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks

KIVIÕLI  LINNA  LASTEAED  KANNIKE 

kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks

 • ÕPPEALAJUHATAJA (1 ametikoht, tähtajatu tööleping)
 • EESTI KEELE ÕPETAJA (2 õpetajat, 0,75 ametikohta, tähtajatu tööleping)
 • RÜHMAÕPETAJA (1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping)

Kandidaatidelt ootame:

 • vastavus kvalifikatsiooninõuetele
 • eesti keele oskust C 1-tasemel
 • vene keele oskust kõnes
 • head suhtlemis- ja koostööoskust
 • head pingetaluvust ja avatust uuendustele
 • empaatilisust
 • digivahendite kasutamise oskust
 • õppealajuhatajal projektide kirjutamisoskust

Kasuks tuleb eelnev töökogemus lasteaias.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide  koopiad saata

hiljemalt 14.august 2022.a.

aadressil  Võidu 12,  43 122 Kiviõli linn, Lüganuse vald

või

e-postiga: lasteaed@kannike.info

     Info telefonil 33 57 490 või  53 439 160

Töökorraldus alates 01.08.2022

KÕIK SÕIMERÜHMAD KULLERKUPU RUUMIDES

ВСЕ ЯСЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ В ПОМЕЩЕНИИ ГРУППЫ KULLERKUP

KELLUKE JA KARIKAKAR KOOS KELLUKESE RUUMIDES

KELLUKE И KARIKAKAR В ПОМЕЩЕНИИ ГРУППЫ KELLUKE

PÄÄSUSILM JA RUKKILILL KOOS PÄÄSUSILMA RUUMIDES

PÄÄSUSILM И RUKKILILL В ПОМЕЩЕНИИ ГРУППЫ PÄÄSUSILM

VÕILILL JA SINILILL KOOS VÕILILLE RUUMIDES

VÕILILL И SINILILL В ПОМЕЩЕНИИ ГРУППЫ VÕILILL

PIIBELEHE RUUMIDES 3.A (KEELEKÜMBLUS) JA KOOLIEELIKUD PIIBELEHE RÜHMA LAPSED

В ПОМЕЩЕНИИ ГРУППЫ PIIBELEHТ МАЛЫШИ (ГРУППА С ПОГРУЖЕНИЕМ) И ВЫПУСКНИКИ ЭТОЙ ГРУППЫ

MEELESPEA RUUMIDES 3.A (EESTI RÜHM) JA KOOLIEELIKUD MEELESPEA RÜHMA LAPSED

TÖÖKORRALDUS ALATES 01.06.2022
SEOSES LASTEAIA PERSONALI PUHKUSEL VIIBIMISEGA ON RÜHMADE TÖÖKORRALDUS ALATES 01.06.2022 JÄRGMINE:
KULLERKUPU RÜHM ON OMA RÜHMA RUUMIDES
ROOSINUPU RÜHM ON OMA RÜHMA RUUMIDES
NURMENUKU RÜHM ON OMA RÜHMA RUUMIDES
KARIKAKRA RÜHM ON OMA RÜHMA RUUMIDES
KELLUKESE RÜHM ON SULETUD JA POOLED KELLUKESE RÜHMA LAPSED ON KARIKAKRA RÜHMAS JA POOLED LAPSED RUKKILILLE RÜHMAS
RUKKILILLE RÜHM ON OMA RÜHMA RUUMIDES
SINILILLE RÜHM ON SULETUD JA LAPSED ON KELLUKESE RÜHMA RUUMIS
PIIBELEHE RÜHM ON SULETUD JA POOLED PIIBELEHE RÜHMA LAPSED ON VÕILILLE RÜHMAS JA POOLED LAPSED KELLUKESE RÜHMA RUUMIS.
VÕILILLE RÜHM ON OMA RÜHMA RUUMIDES
PÄÄSUSILMA RÜHM ON OMA RÜHMA RUUMIDES
MEELESPEA RÜHM ON SULETUD JA LAPSED ON KOOS PÄÄSUSILMA RÜHMAGA PÄÄSUSILMA RÜHMA RUUMIDES
OLUKORD VÕIB JOOKSVALT MUUTUDA
TÄNAME KÕIKI MÕISTVA SUHTUMISE EEST!
В СВЯЗИ С ОТПУСКОМ ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО САДА, НАЧИНАЯ С 01.06 ГРУППЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В СЛЕДУЩЕМ ПОРЯДКЕ:
ГРУППА KULLERKUPP В ПОМЕЩЕНИИ СВОЕЙ ГРУППЫ
ГРУППА ROOSINUPP В ПОМЕЩЕНИИ СВОЕЙ ГРУППЫ
ГРУППА NURMENUKK В ПОМЕЩЕНИИ СВОЕЙ ГРУППЫ
ГРУППА KARIKAKAR В ПОМЕЩЕНИИ СВОЕЙ ГРУППЫ
ГРУППА KELLUKE ЗАКРЫТА , И ПОЛОВИНА ДЕТЕЙ ИДЕТ В ГРУППУ KARIKAKAR, А ВТОРАЯ ПОЛОВИНА В ГРУППУ RUKKILILL
ГРУППА RUKKILILL В ПОМЕЩЕНИИ СВОЕЙ ГРУППЫ
ГРУППА SINILILL ЗАКРЫТА, А ДЕТИ В ПОМЕЩЕНИИ ГРУППЫ KELLUKE
ГРУППА PIIBELEHT ЗАКРЫТА, И ПОЛОВИНА ДЕТЕЙ ИДЕТ В ГРУППУ SINILILL, А ВТОРАЯ ПОЛОВИНА В ГРУППУ VÕILILL
ГРУППА VÕILILL В ПОМЕЩЕНИИ СВОЕЙ ГРУППЫ
ГРУППА PÄÄSUSILM В ПОМЕЩЕНИИ СВОЕЙ ГРУППЫ
ГРУППА MEELESPEA ЗАКРЫТА , А ДЕТИ (ВМЕСТЕ С ГРУППОЙ PÄÄSUSILM) ПОЙДУТ В ПОМЕЩЕНИЕ ГРУППЫ  PÄÄSUSILM
ОБСТАНОВКА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ, БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ЗА ПОНИМАНИЕ!
September

1 - Teadmiste päev
6-10 - Vanavanemate nädal
13-17 - Ohutusnädal - liiklus, kohtumine sügisega
15 - Väljasõidud liimala randa - kohtumine sügisega
20-24 - Sügise sünnipäev (22.9) - viguriga sügisandide näitused rühmades

September - Lasteaia sünnipäev - 36 aastat

Oktoober

4-8 - Värviküllus metsas
5 - Õpetajate päev
5 - Meelespea rühm külastab tagavälja talu
6 - Tulest targem - osalevad kõik vene aiarühmad
7 - Tulest targem - osalevad kõik eesti aiarühmad
11-15 - Leivanädal - väljasõidud taludesse, leiva küpsetamine, õpetlikud filmid
12 - Pääsusilma rühm külastab tagavälja talu
18-22 - Loomad sügisel. Kodu - ja lemmikloomad
25-29 - Suleliste sõprade elu

Oktoober  mängupeod - rühmade nimepäeva peod, rukkilill ja sinilill

November

8-12 - Mardipäev - üritust viivad läbi rühmad: kelluke, pääsusilm, piibeleht
15-19 - Poiste nädal
25 - Kadripäev - Üritust viivad läbi: võilill, meelespea, karikakar

Detsember

29.november-3.detsember - Jõuluootus - päkapikkude töö. I advendi  tähistamine
6-10 - Jõulumuinasjutu aeg
6 - Pääsusilma rühm sõidab lüganuse päkapikumaale
8 - Karikakra rühm sõidab lüganuse päkapikumaale
13-17 - Jõulumuinasjutu aeg jätkub, jõuluköök. piparkookide küpsetamine
15 - Meelespea rühm sõidab rakvere teatri

Jõulupeod
15 - Kelluke (õues)
16 - Kell 09.15 - Roosinupp (saalis)
16 - Kell 10.15 - Meelespea  (saalis)
17 - Kell 09.15 - Kullerkupp (saalis)
17 - Kell 10.15 - Sinilill (saalis)
17 - Pääsusilm ja karikakar  (õues)
20 - Rukkilill  (õues)
20 - Kell 09.30 - Võilill (saalis)
21 - Kell 10.15 - Piibeleht (saalis)
22 - Kell 09.15 - Nurmenukk (saalis)

20-23 - Jõululõhnad ja tegemised - matkad, ekskursioonid, jalutuskäigud, väljasõidud

Jaanuar

6 - Kolmekuningapäev
10-14 - Lõuna - ja põhjamaa loomad
17-21 - Tervis ja riietus
24-28 - Talvine loodus - jalutuskäigud, matkad, ekskursioonid

Veebruar

1-4 - "Minu koduvald lüganuse" - ekskursioonid rühmadele karikakar - kelluke, meelespea - piibeleht ja pääsusilm - võilill
14 - Sõbrapäev
14-18 - Talisport, rühmade vahelised talvemängud
16 - Vastlapäev
22 - Eesti vabariigi aastapäeva pidulik aktus, osalevad rühmad  vanemad rühmad

Märts

7-11 - Tüdrukute nädal
7-11 - Naistepäeva üritused - vene õppekeelega aiarühmad
14 - Emakeelepäev
14-18 - Otsime kevade märke - looduse hääled matkal, looduse muutused, kevadmängud, osalevad kõik rühmad
21-25 - Teatrinädal. Muinasjuttude tegelaste karneval - osalevad rühmad: meelespea, piibeleht, kelluke ja karikakar

Aprill

4-8 - Linnurahvas kevadel
11-15 - Saame teadmisi õues. Rahvusvaheline õuesõppe päev - matkad, jalutuskäigud, väljasõidud
15 - Lihavõtted
18-22 - Kevad taime- ja loomariigis
25-29 - Süda tuksub tuk-tuk-tuks. Südamenädal

Mai

3-6 - Kevad aias ja põllul

Emadepäeva peod:
3 - Sinilill
4 - Rukkilill
5 - Pääsusilm
10 - Kelluke
11 - Võilill
12 - Karikakar

9-13 - Kannikesed emale - Naiste töö, ema roll
16-20 - Avastan ja uurin - Matkad, jalutuskäigud
23-27 - Hoiame puhtust
26 - Kell 15.00 - Piibelehe rühma  lõpupidu
27 - Kell 17.00 - Meelespea rühma lõpupidu

Eliis

Lapsevanemad on oodatud liituma lasteaia e-päevikuga aadressil https://eliis.eu/
Selle veebikeskkonna kaudu saate lapsevanemana informatsiooni oma lapse ja rühma tegemistest, samuti teateid eelseisvate ürituste kohta.

Eliisi keskkonnas on lapsevanemal võimalik informeerida õpetajaid lapse lasteaiast puudumisest.

Liitumistaotluse saab esitada aadressil https://eliis.eu/

Puudumise korral

Palume puudumise korral edastada e-lasteaeda (eliis) tööpäeviti enne kella 9.00.
Päeva sööjate arv teatatakse kööki kell 9.00 iga päev.

Toidupäeva maksumus

Sõimerühmas - 1.18 EUR
Aiarühmas - 1.21 EUR

Palun tasuge arved õigeaegselt ja vastavalt arvel olevale summale.
Maksmisel märkida arve nr, lapse nimi ja viitenumber.

Lasteaia väravad ja uksed

Seoses laste turvalisusega suletakse lasteaia väravad ja uksed kella 9.00 kuni 15.00.
Vajadusel saab siseneda lasteaeda peaväravast ja peauksest, mis on avatud terve päeva.