Karikakar (V A Rühm)

RÜHMA TELEFON  57004436

Meie vanus: 5-6 aastat. Meie rühm on eesti õppekeelega.

Õpetajad on: LIILI PILDEN, LAALE TALPAS
Õpetaja abi: OLGA MARSHALAK